Per un Mas Guinardó obert, transparent i participatiu

Ja fa sis anys que el Casal d’Entitats Mas Guinardó va obrir les seves portes com a equipament municipal 100% públic, amb la qual cosa es va convertir en punt de referència associatiu i cultural al barri. Però el que havia de ser un espai obert, transparent i participatiu ha esdevingut un exemple més d’equipament públic d’ús privatiu, excloent i opac, regulat per un conveni signat l’any 2007 i amb vint anys de vigència, entre l’Associació de Propietaris i Veïns (APV) i el Districte d’Horta-Guinardó.

L’entramat jurídic que ha portat al Mas Guinardó a aquesta situació és complex i demana certa atenció i profunditat per copsar-lo. Entre alguns dels efectes d’aquest model de gestió, es posen en evidència greus mancances que sovint dificulten l’activitat quotidiana de l’equipament i de moltes de les entitats del barri, algunes de les quals necessiten un espai propi on desenvolupar les seves activitats de forma autònoma.

Per exemple, el conveni priva el lliure accés a un 30% de l’espai, sent objecte d’ús exclusiu per part de l’APV, que en contrapartida no té obligacions respecte de la rendició de comptes, tot i ser els contribuents els qui sostenim les despeses del Mas Guinardó amb els nostres impostos. Així doncs, de l’activitat econòmica que se’n deriva de l’ús privat dels espais i de l’equipament no es disposa de cap informació ni es coneix cap procediment o protocol de rendició de comptes.

Una altra mancança rau en què el Conveni estableix un sistema de presa de decisions dissenyat per garantir el control de la totalitat de l’equipament per part de l’APV. Aquest control es materialitza en els criteris de representativitat en els òrgans de govern del Casal, segons els quals l’APV disposa de set vots a la Comissió de Seguiment i d’una plaça fixa en la Comissió Gestora. Sumat a les entitats associades a l’APV que també disposen d’un vot cadascuna. Aquest model fa inviable la participació i l’apoderament de la ciutadania en els processos de gestió i presa de decisions respecte al Casal.

Paral·lelament, durant els darrers anys, la realitat associativa i les necessitats dels moviments de base en el Guinardó han anat canviant de forma significativa: ara són molt més dinàmiques i diverses, i demanen noves polítiques públiques i nous models de participació, governabilitat i gestió dels béns comuns. En conseqüència, des d’un grup d’entitats preocupades per aquesta situació creiem que ha arribat el moment de fer del Mas Guinardó un Casal de Gestió Cívica, on totes les entitats sense excepció tinguem veu i vot, d’igual a igual. Per aquest motiu:

PROPOSEM

Iniciar un procés participatiu de revisió i adequació del model de gestió i governabilitat del Casal d’Entitats Mas Guinardó, basat en la normativa municipal sobre Casals de Barri de Gestió Cívica, i que respecti la legislació i normativa vigent sobre participació ciutadana i transparència. Que el dia 30 de novembre, en el marc de la Comissió de Seguiment, s’inclogui a l’ordre del dia el debat, la reflexió col·lectiva i la votació d’entitats i grups sobre la creació d’una Comissió de Treball formada per totes les entitats i grups que vulguin, amb la finalitat d’elaborar propostes de gestió amb QUALITAT DEMOCRÀTICA per a ser presentades i debatudes en Comissió de Seguiment en un termini de sis mesos.

 

2 comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *